ארגונים ועמותות - אגודת "ניצן"

כתובת אינטרנט:
מטרות

אבחון, טיפול ושיקום ילדים ובוגרים עם לקויות למידה, קשיי הסתגלות ותפקוד


הבסיס החוקי

שיקום והכשרה בחוק ביטוח לאומי.


אוכלוסיית זכאים

ליקויי למידה בעלי זכאות של נכות כללית מ-20% ומעלה המופנים לדיור בקהילה.