Skip Navigation Linksדף הבית > אודות > מכרזים

מכרזים - תוצאות מכרזים


כללים והסברים

מכרזים סגורים

בינוי ונכסים
מכרזספק זוכה
ב(1008)2011
תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע
תאריך פרסום: 03.08.2011
תשלום: 1,000 ₪
המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
ב(1018)2011
איטום גגות - סניף עפולה
תאריך פרסום: 21.12.2011
תשלום: 0 ₪
נסיב חלבי בע"מ
ב(1013)2011
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי ביבנה
תאריך פרסום: 02.08.2012
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1006)2013
השכרת משרדים בעיר עכו
תאריך פרסום: 29.09.2013
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1012)2013
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר טייבה
תאריך פרסום: 29.09.2013
תשלום: 0 ₪
נבחרה הצעתו של מר פואד עביד - במסגרת ועדה לאיתור נכס של המוסד לביטוח לאומי.
ב(1024)2012
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בירושלים - מכרז חוזר
תאריך פרסום: 16.10.2013
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1032)2010
שכירת משרדים בביתר עלית - מכרז חוזר
תאריך פרסום: 24.11.2013
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1014)2013
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בכפר כנא
תאריך פרסום: 24.11.2013
תשלום: 0 ₪
מוקארי מהנדסים ויועצים
ב(1013)2013
שכירת משרדים בקרית אתא
תאריך פרסום: 18.12.2013
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1018)2013
שיפוץ, תוספות בנייה וחיזוק עמידות המבנה ברעידות אדמה בסניף קריות
תאריך פרסום: 01.01.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1011)2013
רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית מלאכי
תאריך פרסום: 19.01.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1016)2013
שירות, אחזקה ואופציה לרכישת מעליות ומעלוני המוסד
תאריך פרסום: 09.02.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות

שדרוג והחלפת גופי תאורה T5 בסניפי המוסד לביטוח לאומי
תאריך פרסום: 19.03.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1005)2013
מכירת נכס בבית שמש
תאריך פרסום: 06.04.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1019)2013
שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בפרדס חנה
תאריך פרסום: 27.04.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1011)2013
רכישת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקרית מלאכי- מכרז חוזר
תאריך פרסום: 27.04.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1004)2014
עבודות ריצוף בסניף עפולה
תאריך פרסום: 01.06.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1005)2014
שיפוץ שרותים בסניף אשקלון
תאריך פרסום: 25.06.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות

כללי
מכרזספק זוכה
מ(2032)2011
רכישה ומתן שירות שנתי לפקסימיליות
תאריך פרסום: 01.12.2011
תשלום: 0 ₪
המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מ(2043)2013
מתן שירותי ניהול ותפעול של הוועדות לעררים
תאריך פרסום: 29.09.2013
תשלום: 0 ₪
לא התקבלו הצעות למכרז זה.
מ(2008)2013
רכישה, אספקה והתקנת וילונות
תאריך פרסום: 29.09.2013
תשלום: 0 ₪
לנדמיר בע"מ
מ(2007)2013
רכישה, אספקה והתקנת ציוד רפואי
תאריך פרסום: 29.09.2013
תשלום: 0 ₪
ש.א.ג שירותי רפואה בע"מ
מ(2058)2013
אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2014
תאריך פרסום: 13.11.2013
תשלום: 0 ₪
הראל חברה לביטוח בע"מ
מ(2047)2012
אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים לזכאים לגמלת סיעוד
תאריך פרסום: 27.11.2013
תשלום: 0 ₪
רשימת זוכים
מ(2064)2013
רכישה וחלוקת שי למשפחות שכולות נפגעי פעולות איבה ליום הזיכרון תשע"ד (2014)
תאריך פרסום: 18.12.2013
תשלום: 0 ₪
לא נבחר זוכה.
מ(2020)2013
שירותי בדיקות רעש במקומות עבודה
תאריך פרסום: 25.12.2013
תשלום: 0 ₪
המוסד לבטיחות וגיהות
מ(2051)2013
שירותי רחיצת כלי רכב
תאריך פרסום: 08.01.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2059)2013
הקמה ותחזוקה של מרכזיית טלפונים
תאריך פרסום: 12.01.2014
תשלום: 0 ₪
תדיראן טלקום
מ(2068)2013
רכישת דגלונים לקברי נפגעי פעולות איבה ליום הזיכרון
תאריך פרסום: 19.01.2014
תשלום: 0 ₪
שרגאי דגלים וסמלים בע"מ
מ(2063)2013
מתן שירותי אבחון וברירה (מיון) של עובדים
תאריך פרסום: 09.02.2014
תשלום: 0 ₪
החברות הזוכות הן: 1. "טופ שיא" 2. "אדם מילוא"
מ(2062)2013
ביצוע העברה של מסמכים וחומר משרדי (הובלת דואר פנימי)
תאריך פרסום: 23.03.2014
תשלום: ללא
מסוף העברת מסמכי מחשב בע"מ
מ(2056)2013
קבלת שירותי ביקורת מערכות מידע
תאריך פרסום: 06.04.2014
תשלום: 0 ₪
פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
מ(2040)2013
יועצים לניהול בתחומי הנדסת ייצור ומכרזים
תאריך פרסום: 27.04.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2041)2013
חברות ייעוץ לפיתוח ארגוני
תאריך פרסום: 30.04.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2045)2013
חברות הדרכה בקורסי מחשב
תאריך פרסום: 30.04.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2046)2013
ייעוץ לפיתוח הדרכה
תאריך פרסום: 30.04.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ב(1003)2014
החלפת מעקות
תאריך פרסום: 07.05.2014
תשלום: ללא
בדיקת הצעות
מ(2024)2014
רכישת שי למתנדבי הייעוץ לקשיש
תאריך פרסום: 01.06.2014
תשלום: 0 ₪
מינה שיווק מוצרי פרסום בע"מ
מ(2070)2013
הצבת מכונות צילום לשרות הציבור בסניפי המוסד לביטוח לאומי
תאריך פרסום: 11.06.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2026)2014
בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא : התקנה הפעלה, תחזוקה ושרות ל – HOME CARE SOLUTUONS "השגחה טכנולוגית בביתו של הזקן"
תאריך פרסום: 09.07.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2025)2014
רכישה והתקנה של מבנים מוגנים בסניף באר שבע
תאריך פרסום: 16.07.2014
תשלום: 0 ₪
מפרם בע"מ
מ(2054)2013
אספקת שרותי הקלטה ותמלול ישיבות
תאריך פרסום: 03.08.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2016)2014
מתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד
תאריך פרסום: 13.08.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
מ(2034)2014
מתן שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות
תאריך פרסום: 27.08.2014
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות

תקשוב ומערכות מידע
מכרזספק זוכה
ת(23)2013
בקשה לקבלת מידע R.F.I - מוניטור תשתיות TCP/IP במערכת Z/OS
תאריך פרסום: 11.09.2013
תשלום: 0 ₪
בדיקת הצעות
ת(10)2013
מתן שירותי סריקה, מפתוח ופענוח מסמכים
תאריך פרסום: 06.11.2013
תשלום: 1,000 ₪
אימג'סטור מערכות בע"מ
ת(13)2013
אספקת נותני שירותים בתחום המחשוב
תאריך פרסום: 17.11.2013
תשלום: 1,000 ₪
בדיקת הצעות
ת(2)2013
מתן שירותי הדפסה, מגנוט ודיוור ישיר
תאריך פרסום: 26.01.2014
תשלום: 1,000 ₪
החברות הזוכות הן: אמקה תשלובת מוצרי נייר בע"מ אורדע פרינט תעשיות בע"מ
ת(7)2014
אספקת שרותי הדרכה והטמעה בפרוייקט תבל
תאריך פרסום: 15.06.2014
תשלום: 1,000 ₪
בדיקת הצעות