Skip Navigation Linksדף הבית > דמי ביטוח > תיאום דמי ביטוח > ביצוע החזר דמי ביטוח

ביצוע החזר דמי ביטוח

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר, יוכל לבצע באתר האינטרנט את חישוב סכום ההחזר המגיע לו ולקבל אותו בחשבון הבנק שלו. 

כדי למנוע בעתיד את ניכוי היתר של דמי הביטוח ואת הצורך להחזר כספים, על העובד או מקבל הפנסיה להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח, ולמסור את האישור למעסיק שלו. המעסיק ינכה מהעובד את דמי הביטוח בהתאם. 

 

 
ביצוע החזר דמי ביטוח באינטרנט
לביצוע ההחזר באתר התשלומים יש ללחוץ כאן.

החל בחודש מרס 2011 העובד או מקבל הפנסיה מבצע בעצמו, באמצעות האינטרנט, את חישוב ההחזר של דמי הביטוח שנוכו לו יתר על המידה, ואת הבקשה לקבלת ההחזר מהביטוח הלאומי.

                
כדי לקבל מהביטוח הלאומי את הכספים היתרים שנוכו לך, עליך למלא טופס בקשה להחזר דמי ביטוח, ולשלוח אותו אל תחום גבייה ממעסיקים בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. אל הטופס עלייך לצרף טופס 100 של התקופה המבוקשת לביצוע החזר. וכן לצרף המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי חשבונך, שאליו יועבר ההחזר.