ביצוע פעולות

נכות

נכות - תעודת נכה

מי זכאי לקבל תעודת נכה?

זכאי לקבל תעודת נכה מי שמקבל מהביטוח הלאומי אחת מן הקצבאות האלה: קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה, קצבת ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.

איך מקבלים את התעודה?

לכל מקבלי קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה וקצבת ניידות שולח הביטוח הלאומי תעודת נכה באמצעות הדואר.
התעודה תגיע למבוטחים תוך חודש מיום קבלת המכתב בדבר אישור הקצבה או חידושה (למי ששולמה קצבה זמנית), ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי כדי לקבל את התעודה.

​אם לא קיבלת את התעודה (בדרך כלל בגלל כתובת שגויה), או שהיא אבדה לך, נא פנה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

נא הקפידו שכתובתכם בביטוח הלאומי תהיה מעודכנת. 

תוקף התעודה

תוקף התעודה הוא ל-7 שנים או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה, לפי המוקדם מבין השניים. בסיום התקופה, אם יש עדיין זכאות לקצבה, נשלחת למבוטחים תעודה חדשה באופן אוטומטי. מי שאינם זכאים יותר לקצבה, יישלח אליהם מכתב, ובו יובהר שהתעודה איננה בתוקף ואין להשתמש בה.

הטבות

החל ב- 1.10.13 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013, שמקנות פטור מעמידה בתורים ופטור מתשלום עבור מלווה, לאנשים (מבוגרים וילדים) עם מוגבלות או הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.

תעודות הנכה הותאמו לתקנות אלו, והוסף להן סימון "פטור מתור/ פטור מתשלום מלווה" בגב התעודה.

התעודה נושאת את שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו, בלי תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, עליכם להציג גם תעודה מזהה. 

לבקשת המבוטחים, התחלנו להנפיק תעודות נכה דו-לשוניות בעברית ובאנגלית.

 

עקב נכותך אתה זכאי להטבות נוספות מגופים אחרים: הטבות והנחות במוסדות וארגונים שונים.