ביצוע פעולות

נכות

נכות - תעודת נכה

מי זכאי לקבל תעודת נכה?

זכאי לקבל תעודת נכה מי שמקבל מהביטוח הלאומי אחת מן הקצבאות האלה: קצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים, קצבה לילד נכה, קצבת ניידות, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי פוליו.

איך מקבלים את התעודה?

הביטוח הלאומי שולח את תעודת הנכה לזכאים באמצעות הדואר, והיא תגיע אליהם בתוך חודש מיום שקיבלו את ההודעה על אישור הבקשה לקבלת הקצבה או לחידוש הקצבה (למי שאושרה קצבה זמנית), ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי כדי לקבל את התעודה.

​אם לא קיבלת את התעודה (בדרך כלל בגלל כתובת שגויה), או שהיא אבדה לך, נא פנה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

נא הקפד שכתובתך בביטוח הלאומי תהיה מעודכנת. 

תוקף התעודה

תוקף התעודה הוא ל-7 שנים או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה, לפי המוקדם מבין השניים. בסיום התקופה, אם תהיה עדיין זכאי לקצבה, תישלח אליך תעודה חדשה באופן אוטומטי. אם הסתיימה הזכאות לקצבה, תישלח הודעה על כך שהתעודה כבר איננה בתוקף ואין להשתמש בה.

הטבות

החל ב- 1.10.13 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013, שמקנות פטור מעמידה בתורים ופטור מתשלום עבור מלווה, לאנשים (מבוגרים וילדים) עם מוגבלות או הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.

בתעודות הנכה שהונפקו לאחר התאריך הזה הוסף סימון "פטור מתור/ פטור מתשלום מלווה" בגב התעודה.

בתעודה מופיע שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו, אך אין מופיעה תמונה, ולכן בעת הצגת התעודה למימוש ההטבות, עליך להציג גם תעודה מזהה. 

בעל תעודת נכה שבה רשום שהוא פטור מתור, יהיה כמובן פטור מתור בעת ביקורו בסניף הביטוח הלאומי, ועליו להציג תעודה מזהה למאבטח או לפקיד המודיעין.

לבקשת המבוטחים, התחלנו להנפיק תעודות נכה דו-לשוניות בעברית ובאנגלית.

 

עקב נכותך אתה זכאי להטבות נוספות מגופים אחרים: הטבות והנחות במוסדות וארגונים שונים.