הצהרה על עבודה והכנסות של נכה ובן/זוג (3209)

הצהרה על דיווח הכנסות של הנכה והן בת זוג על מנת לקבוע זכאות וסכום הקצבה