בקשה לבדיקה מחדש של זכאי לגמלת סיעוד עקב טענת החמרה (2620)

תביעה לבדיקה מחדש למבוטח אשר חלה אצלו החמרה במצב הרפואי