בחירת שירותי סיעוד לזכאים ברמה 2 עד 6 (2673)

טופס זה מיועד למקבלי קצבת סיעוד ברמות 2 עד 6, המבקשים לקבל חלק מהקצבה בכסף או לשנות את סל שירותי הסיעוד.