בחירת שירותי סיעוד לזכאים ברמה ראשונה - 2.5 עד 3 נקודות (2672)

טופס זה מיועד למקבלי קצבת סיעוד ברמה 1, המבקשים לקבל קצבה מלאה או חלקית בכסף.