269 - דף מידע על מטפל וקביעת מעמד

למילוי ע"י המטפל לצורך קביעת רמת השירות