בקשת תמיכה להנצחה קבוצתית (373)

הטופס מיועד למילוי על ידי נציגי מוסדות ציבור ורשויות מקומיות המעוניינים לבצע הנצחה קבוצתית לחללי פעולות איבה.

הזכאות וגובה הסיוע הכספי יקבעו ע"י ועדת תמיכות להנצחות קבוצתיות לחללי פעולות האיבה.