הצהרה על נתוני חשבון הבנק של התובע לצורך העברת קצבה מגרמניה לישראל (851)

מי שתובע קצבה כלשהי מהמוסדות לביטחון הסוציאלי בגרמניה (להלן בהמשך רשימת המוסדות וכתובותיהן), מתבקש למלא טופס זה בלועזית ולשלוח אותו, לאחר חתימה וחותמת  של הבנק, ישירות למוסד לביטחון סוציאלי בגרמניה. .