טופס תביעה לקצבאות זקנה, שארים ונכות מסלובקיה

טופס תביעה למילוי על ידי מי שמתגורר בישראל ומבקש לקבל קצבאות זקנה, שארים או נכות מסלובקיה.