פנייה לקרן למפעלים מיוחדים

המוסד לביטוח לאומי משתתף במימון של פיתוח תוכניות רווחה חדשניות ניסיוניות. השתתפות זו של הביטוח הלאומי במימון מוגבלת לשלב הנסיוני של הרצת התכנית, להקמת השירות ולביסוסו. הביטוח הלאומי אחראי לביצוע הליווי המחקרי לתוכנית בשלב הניסיוני ולמימון ליווי זה.