עדכון חשבון בנק לקבלת מענק לכל אזרח

עדכון חשבון בנק למי שאין לו חשבון בנק ידוע בביטוח לאומי וקיבל את המענק לכל אזרח בדואר