עדכון חשבון בנק לקבלת מענק לכל אזרח

עדכון חשבון בנק למי שאין לו חשבון בנק ידוע בביטוח לאומי לצורך קבלת מענק לכל אזרח, במסגרת ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה.