דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

משרדי ממשלה - משרד התחבורה, אגף הרישוי

כתובת אינטרנט:
מטרות

לאפשר לאנשים עם מוגבלויות השתתפות שוויונית ופעילה בחברה, לאפשר להם לנוע באופן עצמאי ובטוח במידת האפשר ולאפשר סביבה נגישה ובטיחותית.

זכאים לרשיונות נהיגה.אוכלוסיית זכאים

תנאי הזכאות
כדי לקבל רשיון נהיגה חובה להוכיח כשירות רפואית לנהיגה (סעיף 11 לפקודת התעבורה, תקנות 191 ואילך בתקנות התעבורה). יש להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך הוכחת כשירות לנהיגה ו/או לקביעת אביזרים מתאימים ברכב.


אגרת רישוי מופחתת
אגרת רישוי לרכב של נכה היא כיום 21 ש"ח, והיא מתעדכנת מעת לעת.

מי זכאי?

 • מי שרופא ממשלתי (לשכת הבריאות), או רופא מוסמך ראשי של משרד הביטחון, או רופא מוסמך ראשי על–פי תקנות נכי המלחמה בנאצים (משרד האוצר), או רופא מוסמך לאישור נכות עקב פעולות איבה (ביטוח לאומי) - אישר לגביו בכתב שהוא אחד מאלה
  א.זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל מוגבלות ברגליו

  ב. דרגת נכותו 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
  ג. מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים
 • עיוור - מי שיש בידיו תעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה (השירות לעיוור)

תנאי הזכאות
אגרת הרישוי תשולם בעבור רכב אחד שהתקיימו בו כל אלה:
א. הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 3,500 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע.

הערה: ייתכן שיאושר רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג.

ב. הוא רשום על שמו, על שמו ועל שם בן זוגו, על שם בן זוגו בלבד, או על שם האפוטרופוס שלו.

ג. הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.

אגרת הרישוי המופחתת ניתנת כל עוד הרכב רשום כאמור (ניתן למכור את הרכב רק לאחר תשלום ההפרש).

רכב הרשום על שם בעל המוגבלות או הנרשם על שמו פטור מאגרת שינוי בעלות. השינוי ללא תשלום, מבוצע במשרד הרישוי בלבד.

 

תו חנייה לנכה

תנאי הזכאות לתו
התו יינתן לרכב הרשום על שם הנכה (וגם על שמו ושותפים אחרים) או לרכב שאינו רשום על שמו אם הוא אחד מאלה:

 • משלם אגרת נכה (בשל הנכות של בן הזוג או הקטין או החסוי);
 • רשום על שם בן משפחה - בן זוג, הורים, ילדים (תעודת זהות בה רשומה הקרבה המשפחתית);
 • רשום על שם המעסיק/חברת ליסינג/קיבוץ וכד’ (עם הצכת אישור על הקשר בין הנכה לרכב, ושהרכב הועמד לרשות הנכה);
 • רשום על שם אדם אחר המסיע את הנכה (עם הצהרה בפני עורך דין או תצהיר בבית משפט של הנכה ושל בעל הרכב הרשום, כי בעל הרכב מעמיד את הרכב לשימושו האישי של הנכה דרך קבע).

מי שאין בידיו אישור נכות כדין (מהרופא המוסמך, כמפורט לעיל ב "אגרת רישוי מופחתת") ואינו זכאי לאגרת רישוי מופחתת, יכול לבקש תו נכה באישור רופא של אגף הרישוי.

את הבקשה יש להגיש למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים עם מסמכים רפואיים עדכניים, והיא תיבדק בידי רופא אגף הרישוי. התשובה תינתן על ידי משרד הרישוי.

 

תו לבני 65 ומעלה (שאין בידיהם אישור נכות כדין)

התו ניתן למי שנעשה נכה לראשונה לאחר שמלאו לו 65 שנים, וניתן רק לנוהג בעצמו ורק לכלי רכב בבעלותו. המעוניינים יפנו למשרד הרישוי עם מסמכים רפואיים עדכניים – רק כאשר ברשותם רשיון נהיגה בתוקף ורכב בבעלותם.

 

תו לבני גיל עד 65 (שאין בידיהם אישור נכות כדין)

המעוניינים יפנו למשרד הרישוי עם מסמכים רפואיים עדכניים ובצירוף הודעת הרופא המוסמך על אי אישור הנכות כדין.

בקשות יש להגיש למשרד הרישוי הסמוך למקום המגורים.המסמכים הדרושים

מבקש רשיון נהיגה ימלא טופס בקשה לרשיון נהיגה ככל נהג (הטופס ניתן בתחנת צילום).

לקבלת אישור לבקשה או להפניה למכון הרפואי - יש לפנות למשרד הרישוי עם טופס הבקשה מלא וחתום, תעודת זהות, ורצוי לצרף מסמכים רפואיים הנוגעים למוגבלות.

מידע על המשך התהליך (ערעור, אם יש צורך) נמסר במשרד הרישוי.


אגרת רישוי מופחתת

אגרת רישוי לרכב של נכה היא כיום 21 ש"ח, והיא מתעדכנת מעת לעת.
יש לפנות למשרד הרישוי עם: אישור מקורי של הרופא על הנכות או תעודת עיוור מקורית; תעודת זהות של בעל הרכב הרשום; רשיון הרכב.

אם הרכב אינו על שם הנכה, יש להמציא מסמכים המוכיחים את הקשר אליו: תעודות זהות של בני הזוג, או תעודות זהות של בעלי הרכב בו רשום הילד; או מינוי כאפוטרופוס.

במשרד הרישוי הפרטים מוזנים לקובץ ממוחשב.

 

קניית רכב מיבואן רכב

בקניית רכב מיבואן (כאשר רשיון הרכב לא ניתן במשרד הרישוי) יש להמציא את אישור הנכות למשרד הרישוי כדי שהפרטים יוזנו למחשב.

לאחר מכן היבואן יכול להנפיק את הרשיון.

אם הרכב אינו רשום על שם הנכה, יש להציג ליבואן את המסמכים המוכיחים את הקשר אליו, כאמור.

 

תו חנייה לנכה

תו נכה נועד להקל על התנועה, אך אינו מהווה היתר לעבור על האמור בחוק חנייה לנכים, בפקודת התעבורה ובתקנות לפי הפקודה.

נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תו במקום שאין החניה מותרת בו על–פי התנאים המפורטים בגב התו. חוק חנייה לנכים ומשרד התחבורה אינם פוטרים בעל תו מתשלום בעבור חנייה.

התו ניתן לרכב, שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעת רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע. להחלפת תו (בעת החלפת רכב) - יש להמציא את התו הקודם.

מ–1.7.03 יהיו תקפים רק תווים שהונפקו ממחשב משרד הרישוי. תווים הרשומים בכתב יד אינם בתוקף.דרכי הפניה

בנושא תוי חנייה לנכים יש לפנות למרכז המידע הארצי  5678*

או לאגף הרישוי, משרד התחבורה, המחלקה למוגבלי ניידות, ת"ד 72 חולון. 
Please Wait