חברי המועצה ה-15


ארגוןשם ומשפחהמייל
משרד הרווחה – שר העבודה והרווחה - יו"ר המועצהח"כ חיים כץyaelmi@molsa.gov.il
משרד הרווחה – מנכ"ל משרד העבודה והרווחה
ד"ר אביגדור קפלן
mankal@molsa.gov.il
משרד האוצריעל אגמוןyaelag@mof.gov.il
משרד החינוךד"ר סער הראל saarhr@education.gov.il
משרד הכלכלהמרים כאבהMariam.kabaha@economy.gov.il
משרד העלייה והקליטהשרה כהןsarac@moia.gov.il
משרד הבריאותניר קידרNir.kaidar@moh.health.gov.il
הסוכנות היהודית לא"יאילן מורנוMorenoilan1@gmail.com

מרכז השלטון המקומי

אבנר בן גראavnerbg@metar.muni.il
ההסתדרות הכלליתפיני קבלוpini@masham.org.il
נציג עובדים
ניסים לוי
Nisim.leve@moh.gov.il
ההסתדרות הכלליתשמואל מזרחיshemolikm@histadrut.org.il
ההסתדרות הכלליתאריה פנסוPanas015@gmail.com
ההסתדרות הכלליתאברהם זךZach_avi@inter.Net.il
ההסתדרות הכלליתד"ר ישראלה בן אשרIs261@walla.com
הסתדרות  העובדים הלאומית
דוד זכריה
davidze@histadrut.net
הסתדרות הפועל המזרחיאברהם סולימןmazkalas@bezeqint.net
הסתדרות פועלי אודת ישראליעקב רוטjacovrot@inter.net.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםיואב בכרyoav@iha.org.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםיפה בן דודyaffa@prima.co.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםדוד נבות david@dnavot.com
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםעדי פרץAdi-per@smial.net.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםאליאב בן שמעון mankal@acb.org.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכליים
אביגדור פרוידFrav10@gmail.com
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםעו"ד ישי פולקpollacki@013.net.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםחיים עוזHaimO@chamber.org.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםרמזי גבאיramzi@llginv.com
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםזאב פוטרמןfuti@bezeqint.net
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםפנחס שיףinfo@isa-israel.org.il
לשכת התאום של הארגונים הכלכלייםמיכל חילי וקסמןmichalh@industry.org.il
ויצוקטי שגיא cathys@wizo.org
נעמ"ת
פנינה פחימהpninaph@clalit.org.il
​אמונה
​ליאורה מינקה
​liora@emunah.co.il
תנועת המושביםיצחק אליהEgood.fax@walla.com
תנועת המושביםצורית וידה - מיקייtzurit@tmoshavim.org.il
תנועת המושביםירון רייכמןyaron@brit.org.il
תנועת המושביםשמעון קינןShimonkeinan10@gmail.com
מוגבלויות- ארגון נכי ואלמנות נפגעי עבודהעו"ד חן עמידורchen@amidor.co.il
מוגבלויות- מטה מאבק הנכיםמשה יוסף Ym.moshe@gmail.com
ארגון נפגעי פעולות איבהאייבי מוזס
galilm@irgun.org.il
מוגבלויות- אהב"הדפנה אזרזר
dafnaazarzar@gmail.com
​ארגון וולנטרי - "בעצמי"
​צביקה גולדברג
​zvika@be-atzmi.org.il
לשכת ארגוני העצמאייםעו"ד רועי כהן
president@lahav.org.il
לשכת ארגוני העצמאייםשמואל חרסט
harsat@netvision.net.il
לשכת ארגוני העצמאייםרו"ח גלית יחזקאליgalitye@bezeqint.net
מומחיםיאראק רנאטו ערןeran@jya-cpa.com
מומחיםד"ר זהבה תנא
ztanne@netvision.net.il
מומחיםעו"ד שמואל ליאור
Slior@liorlaw.com
מומחים נעמי בלנק
Naomiblank@gmail.com
מומחיםאורנה אנג'ל
Orna.ang@gmail.com
מומחיםפרופ' אברהם וייס
Avra_ham@017.net.il
​עובדים
​דחיל אבו זיאד
​Dachil1951@gmail.com
ההסתדרות הכללית
​מיה פרי-אלתרמן
​mayap@histadrut.org.il