דבר המנהל הכלליתמונה מאיר שפיגלר מנהל כללי

אזרחים יקרים,

המוסד לביטוח לאומי מהווה את עמוד התווך של החברה הישראלית, המתייחסת לשכבות החלשות המצויות בה ואינה נוטשת את חובותיה הערכיות, המוסריות והמצפוניות המתבטאות במיצוי מלא הכלים והמשאבים העומדים לרשותה, בכדי לסייע ככל שניתן לאלה שלא שפר מזלם.


בליבת הפעילות, חזון הערבות ההדדית באמצעותה המוסד לביטוח לאומי מעניק ביטחון סוציאלי, לאוכלוסיות הנדרשות לכך באמצעות קצבאות, תמיכה, הטבות ושירותים שונים.


ברוח זו, בכוונת המוסד לביטוח לאומי להמשיך ולפעול, ביתר שאת, מתוך אמונה במהות השליחות המונחת לפתחו והכרה במשמעותה, שכן חברה משולה לשרשרת רבת חוליות כאשר חוסנה נגזר מזו החלשה ביותר המצויה בה.

עובדי הביטוח הלאומי וחברי הנהלתו מודעים היטב לאחריות המונחת על כתפיהם ובהקשר לכך פועלים ברגישות, התחשבות ומסירות אין קץ בכדי לשפר ולשדרג את איכות ויעילות השירות המוענק לציבור הרחב.

מדובר בעבודה החורגת מעבר למקום ולזמן, ונדרשות לה סבלנות, סובלנות, רגישות, הזדהות והבנה הכרוכות בתעצומות נפש שאינן מובנות מאליהן. עובדי הביטוח הלאומי הנושאים בנטל השירות, כמי שמישירים מבט אל עבר עיני חסרי האונים, ועושים כל שניתן בכדי להקל עליהם, מייצגים את פניה היפות של החברה הישראלית.

בראש סדר העדיפויות לשנת 2020 הצבנו את שיפור השירות. במסגרת זו אנו פועלים לצמצום ממשקים מיותרים בין המבוטח לנציגי המערכת, הפחתת מספר המפגשים הנדרשים לצורך השלמת הטיפול בתביעות ופניות הציבור וסיוע במיצוי זכויותיו, באמצעות הגברת השקיפות, פרסום מידע נרחב בכלי התקשורת ואתר האינטרנט, ופישוט התהליכים למיצוי הזכויות, בין היתר, בנושאי קבלת קצבאות זקנה, נכות וסיעוד, הסדרת פירעון חובות וקבלת אישורים/מסמכים רשמיים, בדרך ידידותית המאפשרת שימוש נרחב במערכות מקוונות.

זאת ועוד, המוסד לביטוח לאומי פיתח לטובת הציבור הרחב אתר לשירות אישי המספק מידע עדכני לכל מבוטח, באמצעות קוד וסיסמא הניתנים בסניפים או בדואר האלקטרוני.

כמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי המודע לכובד הנטל המונח על כתפיו, אעשה לילות כימים ביחד עם מנהלי ועובדי המוסד לביטוח לאומי, בכדי להקטין את הפערים החברתיים ולצמצם את ממדי העוני בחברה הישראלית, לטובת חוסנה, איתנותה ויציבותה בהווה ובעיקר בעתיד עבור הדורות הבאים.


בברכה,
מאיר שפיגלר
המנהל הכללי