האם אישה בחופשה ללא תשלום, לאחר לידה, זכאית לדמי אבטלה?


דמי אבטלה משולמים למי שהפך למחוסר עבודה, שמחפש עבודה אחרת וכל עוד לא מצא לו שירות התעסוקה עבודה אחרת.  
אישה שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה איננה דורשת עבודה, כי יש לה מקום עבודה אליו היא רשאית לחזור.
היא בחרה לצאת לחופשה ללא תשלום כדי לטפל  בתינוקה, עפ"י זכותה לפי חוק עבודת נשים, ולכן היא איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו.  

רק במקרים בהם יסתבר כי האישה ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו המעסיק ממנו יצאה לחופשה ללא תשלום, והוא סירב לקבלה בחזרה, היא תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה מהיום שבו סירב המעסיק לקבל אותה בחזרה לעבודה.
עם זאת, אשה שיצאה לחופשה ללא תשלום לאחר לידה מסיבות מוצדקות, תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה.

דוגמאות לסיבה מוצדקת ליציאה לחופשה ללא תשלום:
  • מצב בריאותי שלה או של בן משפחה (בן זוג, אחד ההורים, ילד, נכד אח או אחות)
  • מקום עבודה המרוחק מעל 40 קילומטרים ממקום מגוריה, או שאין אליו תחבורה ציבורית סדירה.
  • העבודה אינה בשעות מקובלות, הכוונה לעבודה בשעות מרובות (מעל ל-8 שעות ליום) או עבודה במשמרות או עבודה מפוצלת.
  • כאשר המעסיק לא יכול או לא מוכן להעסיק את היולדת במשרת אם, כמתחייב בחוק עבודת נשים.
  • כאשר המעסיק מבצע הרעת תנאים מוחשית בתנאי עבודה, בהשוואה לתנאים שבהם עבדה בטרם יציאתה לחופשת הלידה.