למינהל המחקר והתכנון דרוש/ה חוקר/ת מומחה/ית בכיר/ה מחקרי גבייה ואיתנות פיננסית


למינהל המחקר והתכנון דרוש/ה חוקר/ת מומחה/ית בכיר/ה מחקרי גבייה ואיתנות פיננסית            

מכרז מס'  219/2021

הדרגה:                        

39 - 41 בדירוג המח"ר

מקום העבודה:              

המשרד הראשי בירושלים    

כפיפות:

למנהלת אגף א' מחקרי גבייה ואיתנות פיננסית      

תיאור התפקיד:

 •  ריכוז ניתוח ועיבוד נתונים סטטיסטיים באמצעות תוכנות סטטיסטיות והיכרות עם מודלים וטכניקות כלכליים, אקנומטריים וסטטיסטיים עדכניים הנוגעים לתחום אחריותו.
 • ניתוח סימולציות וקבצי הכנסות ממקורות שונים וסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לרבות מאגר לאומי של הכנסות חודשיות מעבודה ופנסיה.
 • השתתפות בתהליכי התכנון וההערכה של החקיקה בנושאים הקשורים לתחום עבודתו.
 • ייזום שיפורים, דו"חות  הצעות למדיניות ולרפורמות בתחומי עיסוקו.
 • שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים במנהל המחקר והתכנון, בביטוח לאומי בכלל ומחוצה לו, על בסיס חשיבה ומחקרים בתחום.
 • השתתפות בישיבות ובפורומים בביטוח הלאומי, בממשלה, בכנסת, הלמ"ס  ובמוסדות רלוונטיים נוספים בכל הנוגע לתחומי פעילותו, במטרה לקדם את הנושאים הנ"ל.
 • אחריות  להכנת תכניות העבודה והתקציב התפעולי שבאחריותו וניהול מעקב ובקרה בהפעלתה.
 • עדכון שוטף בחוק הביטוח הלאומי בנושאים שתחומי אחריותו, בתקנות ובחוקים רלוונטיים נוספים ובספרות המקצועית המקומית והעולמית בתחום שבאחריותו.
 • ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

תנאי סף:

 • השכלה אקדמית: תואר ראשון בכלכלה, סטטיסטיקה ו/או במדעי החברה וניסיון של 3 שנים בעבודה.
 • תואר שני יהווה יתרון. לבעלי תואר שני ניסיון של שנתיים בעבודה.

כישורים וידע:

 • ידע מעמיק בתוכנות הסטטיסטיות, עדיפות לידע בתוכנת SAS ובתוכנות נוספות  כגון R ו-STATA.
 • ניסיון בניתוח ובעיבוד נתונים באמצעים ממוחשבים.
 •  ידע וניסיון בביצוע מחקרים וניתוחים סטטיסטיים.
 • ידע בשיטות מחקר.
 • כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית.
 • יכולת כתיבת דו"חות ומאמרים מקצועיים.
 • יכולת לייצג את המוסד בתחום האחריות.
 • ידע בשפה האנגלית.

 הערות:

 1. המועמדים/ות למשרה יידרשו לעמוד בהצלחה במבחני התאמה לקביעת הכשירות לתפקיד.
 2. את הבקשות בצירוף תעודות השכלה וקורות חיים יש להגיש על גבי טופס בקשה למשרה פנויה בל 8015, לאגף משאבי אנוש לממונה על המכרזים במשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, עד לתאריך 4 בנובמבר 2021, כ"ט בחשון תשפ"ב בשעה 16:00. בקשות שיגיעו לאחר מועד זה, לא יובאו בחשבון.
 3. לבירורים ניתן לפנות במייל: michrazim@nioi.gov.il