למשרד הראשי בירושלים דרוש/ה מנהל/ת רפואי/ת


למשרד הראשי בירושלים דרוש/ה מנהל/ת רפואית

מכרז מס'  191/2021

התפקיד:                       

מנהל/ת רפואי/ת - רופא/ה ראשי/ת 

הדרגה:                         

9 - 11 בדירוג הרופאים

כפיפות:            

למנהל הכללי של הביטוח הלאומי  

תיאור התפקיד:              

 • אחריות כוללת על כל הפעילות הרפואית בביטוח הלאומי כסמכות מקצועית עליונה.
 • ייעוץ למנהל הכללי, להנהלת הביטוח הלאומי ולגופים חיצוניים בנושאים שבתחום האחריות ובכלל זה: ענייני חקיקה, שאלות רפואיות, קביעת מדיניות, התקנת תקנות וכיו"ב.
 • גיבוש ומימוש אסטרטגיה בתחום הרפואי בהלימה לצרכי הארגון, למידה שוטפת של מגמות חדשניות בתחום, כולל הגדרות מתודולוגיות ונהלי העבודה עדכניים בהתאם לשינויי חקיקה וחוזרים וכן ייזום תהליכים לשינוי חקיקה ותקנות לשיפור ויעול הארגון.
 • אחריות לניהול המערך הרפואי (יועצים/פוסקים/רופאים/מינהלה), כולל הדרכה, הנחיה מקצועית ועדכונים שוטפים, סיוע והכרעה  בבעיות חריגות/מורכבות.
 • ניהול, בקרה, ופיקוח אחר איכות עבודתם של הרופאים לרבות ובעיקר בוועדות הרפואיות.
 • אחריות לייעול, שיפור ופיתוח אמצעיים תפעוליים למערך הייעוץ הרפואי.
 • אחריות לגיבוש תכנית העבודה, בקרה וניהול  תקציב הלשכה הרפואית.
 • אחריות לתיאום פעולות הלשכה הרפואית עם גורמים פנים וחוץ ארגוניים בארץ ובחו"ל ויצוג הלשכה הרפואית בועדות ופורומים שונים בתחום האחריות.
 • התעדכנות שוטפת בחוק, בתקנות הביטוח הלאומי ובפסקי דין בתחום האחריות.
 • ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות המנהל הכללי.

 תנאי סף:

השכלה

 • תואר מומחה (MD) באחד ממקצועות הרפואה.
 • רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
 • תואר נוסף באחד או יותר מהתחומים הבאים: מינהל רפואי, מינהל ציבורי, מינהל עסקים - יהווה יתרון.

ניסיון מקצועי וניהולי:

 • ניסיון של 10 שנים לפחות במהלך 12 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת המועמדות בפעילות רפואית מעשית.
 • ניסיון של לפחות 5 שנים מהתקופה שלעיל, בניהול מחלקה בבית חולים/ גוף מקביל ובניהול צוות עובדים המונה 10 עובדים ומעלה.
 • ניסיון בפעילות רפואית מעשית במגוון של תחומים -יהווה יתרון.
 • ניסיון בוועדות לקביעת אחוזי נכות - יהווה יתרון.

מדדי איכות:

 • הכרה טובה של חוק הביטוח הלאומי והתקנות בתחומי הגמלאות.
 • כושר שיפוט וקבלת החלטות.
 • יכולת להוביל שינויים בתהליכי עבודה ודפוסי התנהגות.
 • יכולת להדריך, לייעץ, להנחות ולכוון.
 • אומץ בנשיאה באחריות.
 • אסרטיביות ויכולת השפעה.
 • יכולת תכנון, תיאום וארגון.
 • ראייה ארוכת טווח, יצירתיות.
 • יחסי אנוש טובים.
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
 • ידיעת השפה האנגלית ברמת קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית.

הערות:             

 1. המועמדים/ות למשרה יידרשו לעמוד בהצלחה במבחני התאמה לקביעת הכשירות לתפקיד.
 2. את הבקשות בצירוף תעודות השכלה, קורות חיים ואישורי העסקה יש להגיש על גבי טופס בקשה למשרה פנויה בל 8015, לאגף משאבי אנוש לממונה על המכרזים במשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, עד לתאריך 1 בנובמבר 2021, כ"ו בחשון תשפ"ב בשעה 16:00בקשות שיגיעו לאחר מועד זה, לא תובאנה בחשבון.
 3. מייל לבירורים: michrazim@nioi.gov.il