למשרד הראשי בירושלים דרוש/ה סמנכ"ל/ית משאבי אנוש - נוסח מתוקן


למשרד הראשי בירושלים דרוש/ה סמנכ"ל/ית משאבי אנוש

מכרז מס'  263/2021

כפיפות:            

למנהל הכללי  

תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת בניהול, הפעלה ופיתוח של מערך משאבי האנוש בביטוח הלאומי של המערך הארגוני והתהליכי ושל מערך ההדרכה והפיתוח.
 • מופקד על אגפי משאבי אנוש, ארגון ותהליכי עבודה ואגף הדרכה.
 • אחריות על מכלול הפעילות המתבצעת בנושאים שבאחריותו.
 • חבר במינהלת הביטוח הלאומי, שותף ומעורב בקביעת מדיניות ובתהליכי קבלת ההחלטות.
 • אחריות על תיאום בין היחידות הכפיפות, בינן לבין עצמן ובינן לבין יחידות אחרות בביטוח הלאומי.
 • אחריות להכנת תוכניות עבודה לנושאים עליהם הוא מופקד ולבקרה על הביצוע שלהן.
 • אחריות על תכנון תקציב מינהל משאבי אנוש, לניהולו ולמעקב אחר ביצועו.
 • אחריות על ריכוז הקשר עם נציגות העובדים בביטוח הלאומי, אחראי לניהול מו"מ, לגיבוש הסכמים קיבוציים ולפתרון משברים וסכסוכי עבודה.
 • מופקד על תחומי המשמעת, הרווחה, הפנסיונרים, נהלי עבודה, ארגון ושיטות.
 • אחריות לגיבוש ומימוש אסרטרטגיה והובלת פרויקטים בהלימה לצרכי הארגון ולצורך קידום מתמיד של פעילות המינהל בתחום האחריות.
 • אחריות לפיתוח המקצועי, להדרכה, להכוונת עובדים וליצירת סביבת עבודה המעודדת העצמת עובדים, התפתחות, חשיבה יזמית וחדשנות בתחום.
 • אחריות לניהול הממשק הפנים ארגוני וייצוג מנהל משאבי אנוש בתחום אחריותו בפורומים שונים ומול גופים חיצוניים שונים.
 • אחריות לקביעת קווי פעולה והדגשים ליחידות הכפיפות בתחום האחריות.
 • ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות המנהל הכללי.

 1. תנאי סף:

א. השכלה:

 • השכלה אקדמית - תואר ראשון.
 • תואר שני יהווה יתרון.
 • תואר ראשון ו/או שני בתחומים הבאים: ניהול, משאבי אנוש ומינהל ציבורי - יהווה יתרון. 

ב. ניסיון מקצועי וניהולי:


 • ניסיון מצטבר של 7 שנים ומעלה במהלך 10 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת המועמדות, בניהול מערך כח אדם, נהלי עבודה, ארגון ושיטות ומכרזים.
 • אחריות ישירה על צוות המונה לפחות 30 עובדים בארגון המעסיק לפחות 500 עובדים בפריסה ארצית, בסוגי העסקה שונים, במהלך התקופה שצויינה לעיל.
 • ניסיון כאמור בארגון ציבורי כגון: משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשות מקומית, תאגיד סטטוטורי - יהווה יתרון.

מדדי איכות:

 • כושר ארגון וניהול של יחידות משנה וצוותי עובדים.
 • הכרה טובה של התקש"יר, התכ"מ, הוראות החשב הכללי, הוראות נש"מ, הוראות הממונה על השכר, חוק המכרזים והוראות נוספות הקשורות בנושאי ארגון וכח אדם.
 • היכרות טובה של מערכות ממשלתיות בפריסה ארצית.
 • הכרה טובה של יחידות הביטוח הלאומי והמערכות והמנגנונים המופעלים על ידן.
 • יכולת להדריך, להנחות ולכוון.
 • כושר שיפוט וקבלת החלטות.
 • יכולת לנהל משא ומתן ולייצג את הביטוח הלאומי בפורומים בכירים, בתחומי האחריות.
 • יכולת לתכנן פעילויות ולעקוב אחר ביצוען.
 • יכולת לזהות צרכים וליזום מענה.
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה בשפה העברית.
 • ידיעה טובה של השפה האנגלית.

הערות:

 1. קצובת כהונה של 5 שנים עם אופציה ל - 5 שנים נוספות.

 2. המועמדים/ות למשרה יידרשו לעמוד בהצלחה במבחני התאמה לקביעת הכשירות לתפקיד.
 3. את הבקשות בצירוף תעודות השכלה וקורות חיים יש להגיש על גבי טופס בקשה למשרה פנויה בל 8015, לאגף משאבי אנוש לממונה על המכרזים במשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, עד לתאריך 18 בינואר 2022, ט"ז בשבט תשפ"ב, בשעה 16:00. בקשות שיגיעו לאחר מועד זה, לא יובאו בחשבון.
 4. לבירורים ניתן לפנות במייל – michrazim@nioi.gov.il