למשרד הראשי בירושלים דרוש/ה סמנכ"ל/ית גמלאות


​למשרד הראשי בירושלים דרוש/ה סמנכ"ל/ית גמלאות

מכרז מס'  215/2021

כפיפות:            

למנהל הכללי  

תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת בניהול אגפי גמלאות העוסקים בליקויים בריאותיים ותפקודיים, פגיעה זמנית או קבועה הגורמים לנכות וחוסר תפקוד של המבוטח בנושאים: נכויות, נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה, ועדות רפואיות ושיקום.
 • אחריות כוללת בניהול אגפי הגמלאות בנושאים: אזרח ותיק ושארים, הבטחת הכנסה, סיעוד, גמלאות מחליפות שכר, גמלאות משפחה וייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו. כמו כן בניהול אגף תכנון תיאום ובקרה ותהליכי החקיקה והמחשוב הרוחבי במינהל הגמלאות.
 • חבר במינהלת הביטוח הלאומי, שותף ומעורב בקביעת מדיניות ובתהליכי קבלת ההחלטות.
 • ניהול וקביעת מדיניות הביטוח הלאומי בתחום האחריות, וכן ייזום תהליכים לשינוי חקיקה ותקנות.
 • אחריות להגדרת תכניות העבודה והצעת התקציב של המינהל בתחומי האחריות ואחריות ליישום התכנית.
 • אחריות לגיבוש ומימוש אסרטרטגיה והובלת פרויקטים בהלימה לצרכי הארגון, ולצורך קידום מתמיד של פעילות המינהל בתחום האחריות.
 • אחריות לפיתוח המקצועי, להדרכה, להכוונת עובדים וליצירת סביבת עבודה המעודדת העצמת עובדים, התפתחות, חשיבה יזמית וחדשנות בתחום.
 • אחריות לניהול הממשק הפנים ארגוני וייצוג מנהל הגמלאות בתחום אחריותו בפורומים שונים ומול גופים חיצוניים שונים לרבות משרד הביטחון, קופות החולים, משרד הבריאות וגופים רפואיים נוספים.
 • אחריות לקביעת קווי פעולה והדגשים ליחידות הכפיפות בתחום האחריות.
 • ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות המנהל הכללי.

תנאי סף:

1. השכלה:      

 • תואר ראשון.
 • תואר שני - יהווה יתרון.

2. ניסיון מקצועי וניהולי:

 • ניסיון מצטבר של 10 שנים ומעלה במהלך 12 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת המועמדות, בתחום הרלוונטי, בארגונים המונים לפחות 500 עובדים ובניהול תקציב תשלומים של לפחות 5 מיליארד ₪ בשנה.
 • ניסיון של לפחות 5 שנים בתפקיד ניהולי בכיר בניהול צוות המונה מעל 15 עובדים או כאחראי בתחום מקצועי על לפחות 200 עובדים- במהלך 8 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת המועמדות.
 • הכרה טובה של  המגזר הציבורי /ממשלתי בישראל.

מדדי איכות:

 • הכרה טובה של חוק הביטוח הלאומי וכלל חוקי הגמלאות, התקנות והוראות נוספות הקשורות בנושאי הגמלאות בתחומים הרלוונטיים.
 • הכרה טובה של מערכת הביטחון הסוציאלי של מדינת ישראל ושל המערכות הכלכליות ומערכות הרווחה.
 • הכרה טובה של המערכות והמנגנונים בביטוח הלאומי העוסקים בתחומי האחריות.
 • הכרה טובה של המערכות הממוכנות בתחומים הרלוונטיים.
 • ניסיון בקידום פרוייקטים רוחביים.
 • כריזמתיות, פרואקטיביות ויצירתיות.
 • ייצוגיות.
 • יכולת להדריך, להנחות ולכוון.
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
 • יחסי אנוש טובים.
 • ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.
 • כושר שיפוט וקבלת החלטות.
 • יכולת תכנון.
 • יכולת מעקב ובקרה.
 • כושר רתימה ויכולת שכנוע.

הערות:

 1. הביטוח הלאומי יהיה רשאי בעתיד לפצל את התפקיד, כך שימונה סמנכ"ל נוסף שיהיה אחראי על הנושאים: אזרח ותיק ושאירים, הבטחת הכנסה, סיעוד, גמלאות מחליפות שכר, גמלאות משפחה וייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו, אגף תכנון תיאום ובקרה, מתוך האחריות על הנושאים המפורטים במכרז זה.
 2. ככל שיוחלט על פיצול התפקיד, ימונה הכשיר השני, אם ובמידה וייקבע בהליך הנוכחי, למלא את תפקיד הסמנכ"ל הנוסף, כאמור בסעיף 1 לעיל, ובכפוף לקבלת אישור הגורמים המוסמכים לאיוש המשרה.
 3. המועמדים/ות למשרה יידרשו לעמוד בהצלחה במבחני התאמה לקביעת הכשירות לתפקיד. 
 4. את הבקשות בצירוף תעודות השכלה וקורות חיים יש להגיש על גבי טופס בקשה למשרה פנויה בל 8015, לאגף משאבי אנוש לממונה על המכרזים במשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, עד לתאריך 4 בנובמבר 2021, כ"ט בחשון תשפ"ב בשעה 16:00. בקשות שיגיעו לאחר מועד זה, לא יובאו בחשבון.
 5. לבירורים ניתן לפנות במייל – michrazim@nioi.gov.il