דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

משרות פנויות-משאבי אנוש - דרוש/ יועץ/ת משפטי למוסד לביטוח לאומי

דרוש/ה יועץ/ת משפטי/ת

מכרז חיצוני מס' 20/2010 

היועץ/ת המשפטי/ת של המוסד לביטוח לאומי

 

 התפקיד:

א'5 – א'7 בדירוג משפטנים

 

הדרגה:

המשרד הראשי בירושלים  

 

מקום העבודה:

למנהל הכללי

כפיפות:

מייצג את המוסד לביטוח לאומי בערכאות שיפוטיות ובהליכים משפטיים מהותיים ומורכבים, על-פי מדיניות המוסד ואמות המידה המקצועיות.

אחראי על ייצוג המוסד בבתי הדין ובבתי המשפט, על-ידי העובדים הכפיפים. מלווה את הדיון המשפטי בתיקים מהותיים ומסייע במידת הצורך.

אחראי לניהול מערך עובדים המונה כ– 100 עורכי דין ו- 40 עובדים מנהליים, אשר עליו להדריך, להנחות ולכוון בביצוע מטלות, ובסיוע במציאת פתרון לבעיות ייחודיות ומורכבות.

מופקד על מתן סיוע וייעוץ משפטי שוטף להנהלת המוסד, וליחידות המקצועיות במשרד הראשי ובסניפים.

מופקד על הטיפול המשפטי בתהליכי החקיקה שבתחום אחריות המוסד לביטוח לאומי. מייצג את המוסד בפני גופים ממשלתיים המעורבים בשינוי החקיקתי.

מופקד על הטיפול המשפטי באמנות בינלאומיות שבתחום אחריותו של המוסד לביטוח לאומי. משתתף בניהול המו"מ לביצוע ההתקשרות, ועוקב אחר הפעלתה.

מופקד על ביצוע הטיפול המשפטי בתחומי פעילותו המסחרית והעסקית של המוסד.

משתתף בוועדות ובפורומים שונים במוסד, לרבות ועדות מכרזים ודיוני מינהלה, ומייצג בהם את ההיבטים המשפטיים.

מכין חוות דעת משפטיות לוועדות ציבוריות ולפורומים אחרים בהתאם לקביעת הממונה.

מתעדכן באופן שוטף בשינויי חקיקה, תקדימים ופסקי דין הנוגעים לתחומי פעילות המוסד.

מכין נהלים ותדריכים משפטיים לעובדי היחידה במשרד הראשי ובסניפים.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

  

תיאור התפקיד:

השכלה אקדמאית: תואר ראשון במשפטים. רצויה השכלה נוספת או תואר שני באחד ממקצועות הניהול.

ניסיון של 8 שנים לפחות בתחום הייעוץ המשפטי, ובניהול יחידות משנה וצוותי עובדים, בהיקף של 30 עובדים ומעלה.

 
רישיון לעריכת דין.

 חברות בלשכת עורכי הדין.

הכרה טובה של הליכי החקיקה (ראשית ומשנית) וסדרי הדין בישראל.

כושר ארגון וניהול של יחידות משנה וצוותי עובדים.

רצויה היכרות עם דרכי עבודת הממשלה מול הכנסת ומול גורמים ממשלתיים אחרים, וידיעה רחבה ומקפת של החוקים והתקנות שעל-פיהם פועל המוסד לביטוח לאומי.

ניסיון בניהול תיקים משפטיים ובהופעה בפני בתי משפט.

כושר ארגון וניהול של יחידות משנה וצוותי עובדים.

רצויה הכרת המוסד לביטוח לאומי, יחידותיו והתהליכים המרכזיים בו.

יכולת לייעץ, להנחות ולכוון.

כושר שיפוט וקבלת החלטות.

יכולת לייצג את המוסד בתחומי האחריות בפורומים בכירים ובוועדות ציבוריות.

יכולת להעניק ייעוץ משפטי והסדרת מסגרת חקיקה לרפורמות ושינויים מבניים.

כושר ניהול משא ומתן בכתב ובעל פה.

יכולת לתכנן פעילויות ולעקוב אחר ביצוען.

כושר לנסח מסמכים משפטיים, נהלים ותדריכים.

כושר ניתוח ועיבוד סוגיות משפטיות.

ידיעת השפה האנגלית ברמת קריאה וכתיבה של ספרות מקצועית.

הכישורים הנדרשים:

 

 

 

דרישות נוספות:

 

 

הערות:

1.      המועמדים/ות יידרשו לעמוד במבחני התאמה לקביעת הכשירות לתפקיד.

2.      את הבקשות בצירוף 
תעודות השכלה וקורות חיים יש להגיש על גבי טופס בקשה למשרה פנויה בל/ 8015 (מדף 2115), לאגף משאבי אנוש - לממונה על המכרזים במשרד
הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים
עד לתאריך  25.3.2010, י' בניסן תש"ע, בשעה 16:00.

 

 

 
Please Wait