טוב לסגור חוב! עצמאי, משתלם לשלם חובות עד 30.12.21


תאריך פרסום: 28.10.2021

עצמאי יקר, אם תשלם את החוב שלך בדמי ביטוח עד 30.12.2021, 

כולל חיובים שמועד תשלומם חל עד 14/2/2022 או הגדלת מקדמות שמועד תשלומה חל עד 3/3/2022

52% מדמי הביטוח הלאומי ינוכו מההכנסה החייבת במס הכנסה לשנת 2021.

לדוגמה: אם ההכנסה החייבת שלך במס הכנסה לשנת 2021 היא 100,000 ש"ח ו-52% מדמי הביטוח הלאומי ששילמת במהלך השנה הם 10,000 ש"ח, ההכנסה החייבת במס הכנסה תהיה 90,000 ש"ח בלבד.

לפיכך, משתלם לך מאוד לסגור את החוב!