עובדת עצמאית, תוכלי לתחזק את העסק בחופשת הלידה!


תאריך פרסום: 27.02.2022

עובדת עצמאית בחופשת לידה, חשוב שתדעי!

במהלך חופשת הלידה תוכלי לבצע פעולות לשימור ותחזוק העסק בהיקף של עד 25% מהמשרה שלך מבלי שתיפגע זכאותך לדמי לידה, 
בתנאי שקיבלת מאתנו אישור לתחזוק העסק.

לקבלת האישור עלייך להגיש  בקשה לתחזוק העסק למחלקת אמהות בסניף שבאזור מגורייך, לפני ביצוע פעולות התחזוק.
תוכלי להגיש בקשה לסניף גם באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר.