תשלום מקדמה בסכום של עד 8,000 ש"ח על חשבון דמי אבטלה של חודש אפריל


תאריך פרסום: 12.05.2020

​מי שתביעתו לדמי אבטלה עדיין בטיפול, יקבל מקדמה על חשבון דמי האבטלה המגיעים לו, בהתאם לעמידתו בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

המקדמה תשולם בהתאם להכנסתך ולדמי האבטלה המשוערים שלך.

סכום המקדמה- עד 8,000 ש"ח.

אנו פועלים לשלם את המקדמות בהקדם, ונפרסם את מועד התשלום בקרוב.