פורסם הדוח הכספי של הביטוח הלאומי לשנת 2021


תאריך פרסום: 04.07.2022

הדוח הכספי לשנת 2021 סוקר את ההתנהלות הכספית ואת השינויים העיקריים בפעילות הביטוח הלאומי בין החודשים ינואר עד דצמבר 2021.

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן