פנייה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת מנכ"ל/ית המוסד לביטוח לאומי


תאריך פרסום: 03.03.2022

לנוסח המלא והמחייב של המשרה, הכולל פירוט של תיאור התפקיד, תנאי הסף והכישורים הנדרשים וכן שאלון למועמד/ת לחצו כאן.

המועד האחרון להגשת מועמדות - יום ראשון, י"ז באדר ב' תשפ"ב, 20 במרץ 2022.