הזמנה לפורום דיגיטלי בנושא התמודדות במציאות הקיימת וביום שלאחריה


תאריך פרסום: 09.07.2020

אנו מזמינים את ​ארגוני הנכים לפורום פתוח עם הנהלת הביטוח הלאומי, בראשות המנכ"ל - מאיר שפיגלר בנושא התמודדות הנכים עם המציאות הנוכחית.

תוכלו לשתף, לשאול ולהעלות סוגיות הנוגעות למצב הקיים בתחומי קצבאות הנכים, ועדות רפואיות ועוד.


הפורום הדיגיטלי יתקיים ביום שני ה-13 ביולי 2020 בין השעות 16:00 עד 17:30.

ההשתתפות מותנית ברישום בכתובת shituf@btl.gov.il


בעת הרישום יש לציין את הפרטים הבאים:

  • שם הנציג
  • כתובת דואר אלקטרוני
  • טלפון