בשנה האחרונה, מעל 42% מההורים לא בחרו עבור הילד שלהם מסלול לתוכנית החיסכון


תאריך פרסום: 27.06.2022

בשנת 2021, נפתחו תוכניות חיסכון עבור 177,603 ילדים, כש- 112,432 נולדו באותה שנה.
מתוכם עבור 65,740 (58%) נבחרה תוכנית חיסכון על ידי הוריהם ול-46,692 (42%) ילדים נבחרה תוכנית חיסכון על ידי הביטוח הלאומי בעקבות אי בחירת ההורים.

מתוך 46,692 ילדים שעבורם לא נבחרה תוכנית חיסכון על ידי הוריהם, 9,876 ילדים הם הראשונים במשפחה, כלומר ברירת המחדל עבורם הייתה קופת גמל בסיכון מועט, ו-36,816 ילדים הם שניים ואילך שעבורם ברירת המחדל הייתה קופת גמל או בנק בהתאם למה שקיים עבור הילד שקדם להם במשפחה. בנוסף, לכל הילדים לא נעשתה הפקדה נוספת של 52 ₪. 

מהנתונים עולה שאי מעורבות ההורים, משפיעה באופן חד משמעי על גובה החיסכון שהילדים יקבלו בהגיעם לגיל 18 או 21. בחירת מסלול נכון עבור הילדים, היא הליך פשוט ביותר, בלי בירוקרטיה בכלל. השקעה של דקות ספורות באתר הביטוח הלאומי יכולה להניב סכומים גבוהים עבורם בגיל הבגרות ויכולה להבטיח צמצום פערים בין אוכלוסיות. בתכנית חיסכון לכל ילד מעורבות ההורים היא חשובה והכרחית לעתיד הילדים.

להודעה לעיתונות בנושא לחצו כאן

לדוח מינהל המחקר של הביטוח הלאומי בנושא לחצו כאן