קול קורא להגשת בקשה לתמיכה בהנצחה קבוצתית של חללי פעולות איבה 2022


תאריך פרסום: 15.06.2022

אגף נפגעי פעולות איבה קורא לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור להגיש בקשה לקבלת סיוע כספי להנצחה קבוצתית של חללי פעולות האיבה. 

הסיוע יינתן להקמת מיזמים שאינם מתכלים, המנציחים שני חללי פעולות איבה ויותר. ניתן להגיש בקשה עבור פרויקט הנצחה אחד בלבד.

הזכאות לסיוע וסכום הסיוע ייקבעו על ידי ועדת תמיכות להנצחה קבוצתית של חללי פעולות האיבה, על פי קריטריונים ונהלים.

את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 2.8.2022, ה' באב תשפ"ב, בשעה 12:00. בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יידונו ויוחזרו לשולח.

שאלות ובירורים ניתן לשלוח לאגף נפגעי פעולות איבה במייל eivahanzaha@nioi.gov.il עד לתאריך 30.6.2022 בשעה 17:00.

להנחיות המפורטות ולטופס להגשת הבקשה היכנסו לכאן