במסגרת שיפור השירות, נפתח מרכז מומחים חדש של הוועדות הרפואיות


תאריך פרסום: 20.06.2022

אנו שמחים לעדכן אתכם שבמסגרת שיפור השירות לציבור המבוטחים וצמצום הבירוקרטיה, פתחנו בחיפה מרכז מומחים ראשון מסוגו בהיסטוריה של הביטוח הלאומי שבו יתנהלו במקום אחד ועדות רפואיות מהבוקר ועד הערב

בוועדות יהיו רופאים ממגוון ההתמחויות, וכל כולו יוקדש לטיפול כולל במבוטח בהגיעו לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי. בהמשך צפויים להיפתח מרכזים נוספים בכל רחבי הארץ.

מרכז מומחים מרכז מומחים מרכז מומחים מרכז מומחים


עובדי הוועדות הרפואיות והרופאים המומחים יעסקו בשלב הראשון בכל ועדות הערער בביטוח הלאומי באזור הצפון, ולאחר מכן יטפלו בכל הוועדות המורכבות המצריכות מספר רופאים.

מבוטח לא יצטרך לקבוע מספר ועדות, כשהמטרה היא לעבור למצב שבו כל הוועדות יתקיימו בפעם אחת, במקום אחד, שכל העבודה כאן תהיה אך ורק לטובת האזרחים ושירותם.

הביטוח הלאומי יצא גם בהצהרה חברתית כשהמרכז עוצב עם דמויות המייצגות את החברה על כל גווניה, ציטוטים העוסקים בנתינה, חמלה ועזרה לזולת, כדי להקנות למבוטח שמגיע לוועדה הרגשה שהוא רצוי.

סיקור תקשורתי

מרכז מומחים - סיקור תקשורתימרכז מומחים - סיקור תקשורתימרכז מומחים - סיקור תקשורתימרכז מומחים - סיקור תקשורתי