הגדלת התגמולים למשרתים במילואים


תאריך פרסום: 28.06.2022

אנו שמחים לעדכן אתכם שבעקבות תיקון בתקנות, משרתים במילואים מ- 1.1.22 ששכרם עלה ב- 20% לפחות במשך 3 חודשים רצופים - יקבלו את תגמול המילואים לפי שכרם החדש, ולא לפי שכרם הממוצע ב-3 החודשים שקדמו לשירות, כפי שהיה עד כה.

התיקון בתקנות מתייחס גם לעובדים שכירים וגם לעצמאיים.

בימים אלה אנו נערכים לפיתוח מערכת ממוחשבת לתשלום רטרואקטיבי לכל משרתי המילואים, בהתאם לשינוי זה.