תוספת ימי אבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות לאבטלה


תאריך פרסום: 27.03.2020

מי שנגמרו לו ימי האבטלה לאחר 1.3.20, נאריך לו באופן אוטומטי את תשלום דמי אבטלה עד ל-30.4.20, כל עוד לא הסתיימה לו שנת האבטלה. 

שימו לב, ההארכה היא אוטומטית רק למי שלא סיים את שנת האבטלה שלו (שנה מחודש שבו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה.

אם הסתיימה שנת האבטלה, יש להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה לצורך בדיקת זכאות מחדש.