תגמול לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה


תאריך פרסום: 20.05.2020

​ביטוח לאומי משלם תגמולים מיוחדים לילד שהורהו נרצח, עקב מעשה אלימות של בן/בת זוג.

התגמול משולם ליתומים, בנוסף לקצבאות אחרות שהם זכאים להן, כמו קצבת ילדים, קצבת שאירים וכל קצבה אחרת.

למידע על סכום התגמול ואופן הגשת בקשה לחצו כאן