הבהרות למי שנמצא בחופשה ללא תשלום בנוגע להמשך זכאות לדמי אבטלה


תאריך פרסום: 02.06.2020

​בימים האחרונים אנחנו מקבלים שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא תשלום (חל"ת), בנוגע להמשך זכאותם לדמי אבטלה.

להלן הבהרות בנושא:

  • החל"ת לא מסתיים בסוף מאי באופן אוטומטי - מי שנמצא בחל"ת, ימשיך לקבל דמי אבטלה בהתאם לימי הזכאות שנקבעו לו.
  • המעסיק לא צריך לעדכן על המשך חל"ת - הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.
  • מי שנגמרו לו ימי האבטלה לאחר 1.3.20, יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה עד 16.8.20.
  • מי שהיה בחל"ת ופוטר ולא חזר לעבודה - יכול להמשיך לקבל דמי אבטלה כל עוד נותרו לו ימי אבטלה לתשלום. 
    במקרה כזה, צריך לשלוח לנו את מכתב הפיטורים מהמעסיק, ולהמשיך להירשם בשירות התעסוקה (בהתאם להנחיות).
  • מי שחוזר לעבודה - צריך לדווח לנו על כך באתר.