הבהרה למקבלי קצבאות הזכאים גם לדמי אבטלה


תאריך פרסום: 27.05.2020

הבהרה למקבלי קצבאות אזרח ותיק, הבטחת הכנסה, מזונות ומקבלי תוספת עבור בן/בת זוג וילדים בנכות- 
הזכאים גם לדמי אבטלה

בהתאם להוראות החוק, דמי האבטלה המגיעים לכם הופחתו או בוטלו עקב זכאותכם לקצבה אחרת. 

בימים האחרונים פורסם בכלי התקשורת שיופסק הקיזוז של דמי האבטלה מקצבאות נוספות, ושהכספים שמגיעים לכם ישולמו רטרואקטיבית. ברצוננו להבהיר שהמידע הזה שגוי, כיוון שביצוע שינויים אלה עדיין לא אושר בכנסת.

אנו מודעים לקושי שלכם, ופועלים לתיקון העיוות שנוצר בעקבות ההפחתה: הגשנו תזכיר חוק בנושא שמחכה לאישור הכנסת, ופנינו לאוצר, וזאת במטרה להחשיב את דמי האבטלה כשכר עבודה, ובכך להפחית את הפגיעה בקצבאות שמשולמות לכם.

ברגע שתתקבל החלטה בנושא, נעדכן אתכם.