תשלום דמי מילואים למי שמשרת ביום הבחירות


תאריך פרסום: 23.02.2020

לקראת יום הבחירות שיחול ביום שני, 2.3.2020, ברצוננו להביא לידיעת עובדים שכירים המשרתים במילואים ומעסיקיהם:
עובד שכיר שמשרת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל, ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק עבור יום השבתון.