קרנות הביטוח הלאומי פועלות לרווחתם של ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה


תאריך פרסום: 07.06.2021
קרנות הביטוח הלאומי באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים והקרן למפעלים מיוחדים מסייעות לאורך השנים לפרויקטים חדשניים משפרי איכות חיים עבור אוכלוסיית העיוורים וכבדי הראייה בישראל.

לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בישראל, אנו מציגים את  הפרויקטים שבוצעו ואושרו לאחרונה לשיפור רווחתם ואיכות חייהם של אוכלוסיית העיוורים וכבדי הראייה:
  • הרחבת המרכז לעיוור בבאר שבע.
  • סיוע לגופים ברכישת אופני טנדם עבור קבוצות רכיבה משולבות של רוכבים עיוורים ולקויי ראיה ומתנדבים רואים לחוויית רכיבה אתגרית, רכיבת שטח ורכיבת כביש.
  • הקמת והפעלת שירות תומכים חזותיים לאנשים חרשים- עיוורים. 
  • הקמת מאגר השאלת ציוד לשילוב בעבודה עם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
  • רכישת ציוד לפעילות חברתית בבית חינוך לעיוורים.
  • כמו כן, אושר פרויקט הרחבת מרכז הלמידה לסטודנטים עיוורים בקמפוס הר הצופים עם עמותת עלה ואושרו פיתוחים טכנולוגיים לעיוורים במיזם משותף עם רשות החדשנות, ובכללם הקמת חממה טכנולוגית במרכז מגדלאור.

עשרות אלפי האנשים הנעזרים בשירותים שמפתחות קרנות הביטוח הלאומי, וההיענות העצומה של הגופים והארגונים להגשת בקשות לסיוע מהקרנות לפיתוח שירותים חדשניים לרווחת אוכלוסיות אלה, מהווים עבורנו את ההוכחה בשטח, כי קרנות הביטוח הלאומי מהוות קרן אור אמיתית בחייהם.

קרנות הביטוח הלאומי ימשיכו להוביל ולחתור להשגת שוויון הזדמנויות אמיתי ולשיפור רווחת החיים של אוכלוסיית העיוורים וכבדי הראייה בישראל למען עתיד חברתי טוב יותר.