הודעה למעסיקים: נדחה מועד הדיווח והתשלום של חודש מאי עבור עובדים בחל"ת


תאריך פרסום: 03.06.2020

מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח של חודש מאי עבור עובדים בחל"ת נדחה מ-15.6.20 ל-15.7.20.