הודעה למעסיקים: מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים בחל"ת נדחה ל-15.1.21


תאריך פרסום: 29.11.2020

מועד הדיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד נובמבר 2020 נדחה ל- 15.1.2021.

שימו לב, אין דחייה של הדיווח השוטף עבור עובדים שממשיכים לעבוד בחודשים אלה.