שינויים בתשלום דמי בידוד למעסיקים החל מ-5.8.21


תאריך פרסום: 18.08.2021

מעסיקים יקרים, בעקבות התגברות מגיפת הקורונה בתקופה האחרונה, הביטוח הלאומי ימשיך לשלם דמי בידוד עבור עובדים שנכנסו לבידוד עד ה-31.10.21.

כל המידע על תשלום דמי בידוד מפורט בהרחבה בקישור הזה

פירוט השינויים שנכנסו לתוקף ב-5.8.21:

 • הארכת תקופת התשלום לדמי בידוד - אפשר לקבל תשלום עבור תקופות בידוד שהתחילו עד 31.10.2021.
  כלומר, למי שהיום הראשון שלו בבידוד היה עד 31.10.21 (כולל).
 • תשלום מופחת לעובד לא מחוסן - עובד שלא התחסן יהיה זכאי לתשלום בשיעור מופחת של 75% מדמי הבידוד.
  אם העובד מנוע מלקבל חיסון הוא יהיה זכאי לתשלום מלא. במקרה זה יש להציג למעסיק אישור רפואי על כך.
 • תשלום רטרואקטיבי להורה ששהה עם ילדו - הורה מחוסן או מחלים ששמר על ילדו בזמן הבידוד זכאי לקבל 100% מדמי הבידוד, רטרואקטיבית מ-1.1.21 עד ה-4.8.21, אם תקופת הבידוד של הילד דווחה למשרד הבריאות בזמן אמת.
  שימו לב, התשלום עבור תקופות אלה הוא בהתאם לתנאי הזכאות והתשלום שהיו עד ה-4.8.21.
 • הצהרת הורה - המעסיק מחויב לקבל מההורה הצהרה לפיה הוא ההורה היחיד ששהה בבידוד ושמר על הילד בתקופת הבידוד.
 • פיצול תקופת בידוד של ילד בין שני הורים - הורים מחוסנים או מחלימים שנדרשים לשהות בבידוד עם ילדם, יכולים לפצל ביניהם את תקופת הבידוד ולקבל דמי בידוד. במקרה זה, כל הורה צריך למסור הצהרה למעסיקו שכוללת את תקופת הבידוד, ולציין מי ההורה ששמר על הילד ביום הראשון של תקופת הבידוד. הביטוח הלאומי יפחית את יום התשלום הראשון רק להורה הראשון ולא לשני ההורים.
  תקופת הבידוד של הילד תוכר כתקופה אחת רציפה לכל המשפחה, ודמי הבידוד ישולמו לכל מעסיק בהתאם לימים שבהם נעדר כל הורה.
 • הורה לא מחוסן וכן הורה שמנוע מלקבל חיסון, ששמר על ילדו בזמן בידוד מ-5.8.21 ואילך- זכאי לקבל 100% מדמי הבידוד. שימו לב, הורה זה לא יוכל לקבל תשלום לתקופה רטרואקטיבית, וכן לא יוכל לפצל את תקופת הבידוד עם ההורה השני.
 • קיצור תקופת הבידוד המקסימלית – תקופת הבידוד המקסימלית שעבורה ניתן לקבל דמי בידוד קוצרה ל-7 ימים או עד קבלת תשובה לבדיקת הקורונה השנייה אם היא נערכה ביום השביעי לבידוד, המאוחר מביניהם
  שימו לב, מי שעשה בדיקת קורונה שנייה ביום השמיני לבידוד ואילך, יוכל לקבל תשלום רק עבור 7 ימי בידוד.
 • הארכת המועד האחרון להגשת בקשה לתשלום – עבור תקופות בידוד שהחלו מ-5.8.21 ניתן להגיש בקשה עד 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד (במקום עד 60 יום).
 • שיפוי עבור עלות מעסיק - עבור תקופות בידוד שהחלו מ-5.8.21, השיפוי המקסימלי עבור עלות המעסיק על הנלוות לשכר העובד (כמו: הטבות סוציאליות ודמי ביטוח מעסיקים), הוא עד 30% משכר העובד.