פורסם דוח חוק חופש המידע לשנת 2020


תאריך פרסום: 29.06.2021

דוח חופש המידע מציג את הפעילות של הביטוח הלאומי בשנת 2020, וכן את דוח הממונה על העמדת מידע לציבור.

לצפייה בדוח לחצו כאן