הארכת תקופת חופשה ללא תשלום (חל"ת)


תאריך פרסום: 12.04.2020

מי שהמעסיק האריך לו את תקופת החופשה ללא תשלום (חל"ת) - אין צורך שאתם או המעסיק תדווחו לנו על כך.

הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.


בימים הקרובים נעלה לאתר האינטרנט מערכת בה ניתן יהיה לדווח על מועד החזרה לעבודה.