מידע למי שהוצא לחל"ת חוזר


תאריך פרסום: 07.07.2020
​מבוטח שהוצא לחל"ת, חזר לעבודה והוצא שוב לחל"ת, צריך לבצע את הפעולות הבאות, כדי שנבדוק את זכאותו להמשך תשלום דמי אבטלה.

חשוב לדעת! 

מי שהוצא לחל"ת עד 31.7.2020 - צריך להיות בחל"ת 30 יום לפחות, כדי להיות זכאי לדמי אבטלה.

מי שהוצא לחל"ת מ- 1.8.2020 עד 30.6.21 - צריך להיות בחל"ת 14 ימים לפחות.

מי שהוצא לחל"ת חוזר בשנת האבטלה או ששנת האבטלה שלו הסתיימה מ- 1 למרץ 2020 ואילך

עליו לחזור ולהתייצב באתר שירות התעסוקה, ולשלוח למחלקת אבטלה באמצעות האתר מכתב מהמעסיק על יציאה חדשה לחל"ת (המעסיק יכול לדווח לנו על כך גם באמצעות מערכת השכר). אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

מי שעבד אצל כמה מעסיקים  

  • מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת בשניהם, חזר לעבוד במקום עבודה אחד והוצא שוב לחל"ת - צריך לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות האתר מכתב מהמעסיק על יציאה חדשה לחל"ת (המעסיק יכול לדווח לנו על כך גם באמצעות מערכת השכר). אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.
  • מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד, ואז הוצא לחל"ת ממקום העבודה השני- צריך לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות האתר מכתב מהמעסיק השני על יציאה חדשה לחל"ת (המעסיק יכול לדווח לנו על כך גם באמצעות מערכת השכר). אין צורך בהגשת תביעה חדשה לדמי אבטלה.

 

מורי דרך, אומנים, מדריכים, מרצים, שחקנים

כל ההנחיות שפורטו כאן חלות עליכם.

אם הוצאתם שוב לחל"ת, עליכם לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות האתר הצהרה על יציאה נוספת לחל"ת (במקום אישור מעסיק).