הארכת תשלום דמי האבטלה למי שנגמרו ימי הזכאות


תאריך פרסום: 12.05.2020

מי שנגמרו לו ימי האבטלה לאחר 1.3.20, נאריך לו באופן אוטומטי את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד ל-31.5.20.

שימו לב, ההארכה היא אוטומטית רק למי שלא סיים את שנת האבטלה שלו (שנה מהחודש שבו התייצב לראשונה בשירות התעסוקה).

אם הסתיימה שנת האבטלה, יש להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה לצורך בדיקת זכאות מחדש.