הבהרות למי שנמצא בחופשה ללא תשלום בנוגע להמשך זכאות לדמי אבטלה


תאריך פרסום: 09.07.2020

בימים האחרונים אנחנו מקבלים שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא תשלום (חל"ת), בנוגע להמשך זכאותם לדמי אבטלה.

להלן הבהרות בנושא:

  • החל"ת לא מסתיים בסוף יולי באופן אוטומטי - מי שנמצא בחל"ת או פוטר ולא חזר לעבודה- ימשיך לקבל דמי אבטלה בהתאם לימי הזכאות שנקבעו לו.
  • המעסיק לא צריך לעדכן על המשך חל"ת - הארכנו את תקופת החל"ת באופן אוטומטי.
  • מי שנגמרו לו ימי האבטלה, נאריך לו את תשלום דמי האבטלה באופן אוטומטי עד ל-30.6.2021, לפי הכללים האלה.
  • מי שחוזר לעבודה - צריך לדווח לנו על כך באתר.