עדכון בנוגע לחובת דיווח של מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי


תאריך פרסום: 19.12.2022
החל מחודש אוגוסט 2022, מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי חייב לדווח לביטוח הלאומי על פרטי העובד, ללא קשר לגובה השכר המשולם לו.

שימו לב, לא חל שינוי בחובת התשלום, ועל המעסיק לשלם דמי ביטוח עבור כל השכר המשולם לעובד הזר.

למידע מורחב על אופן הדיווח והתשלום לחצו כאן