הבהרה למגישי תביעה לדמי אבטלה


תאריך פרסום: 04.05.2020

​שימו לב

כדי שנוכל לבדוק את זכאותכם לדמי אבטלה עליכם למלא תביעה לדמי אבטלה, ולא לשלוח לנו רק  אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (טופס 1514) במקום תביעה.