עדכון למובטלים בנוגע להפחתת דמי האבטלה


תאריך פרסום: 05.05.2021

​הפחתת דמי האבטלה

בשל ירידת שיעור האבטלה בחודש אפריל 2021 למתחת ל-10%, דמי האבטלה יופחתו ב-10% מ-26.5.21, באופן הבא:

  • מי שזכאי לדמי אבטלה לפי תקופת אכשרה של 12 חודשים, ועדיין לא ניצל את מכסת ימי האבטלה המגיעים לו- ימשיך לקבל דמי אבטלה בשיעור מלא.
  • מי שמקבל דמי אבטלה במסגרת הארכת זכאות של ימי האבטלה בעקבות הקורונה- יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא עד 25.5.21, ומ-26.5.21 יופחתו דמי האבטלה ב-10%.
    לדוגמה: מי שזכאי לדמי אבטלה ליום בסך 100 ₪- יקבל  100 ₪ ליום עד 25.5.21, ומ-26.5.21 יקבל 90 ₪ ליום.

לידיעתכם,

לפי החוק, אם שיעור האבטלה יהיה נמוך מ-7.5%, תשלום דמי אבטלה ייפסק לאחר 30 יום מפרסום שיעור האבטלה, למי  שמקבל דמי אבטלה במסגרת הארכת זכאות של ימי האבטלה בעקבות הקורונה.

נכון להיום שיעור האבטלה לא הגיע ל-7.5% לכן דמי האבטלה משולמים כרגיל.

אם יחול שינוי נעדכן אתכם באתר, בפייסבוק ובטלגרם.